gud3uhb6

Množična delegacija stranke Socialnih demokratov na čelu s predsednikom stranke mag. Dejanom Židanom se je danes, v nedeljo, 8. januarja 2017, udeležila spominske slovesnosti in poklonila žrtvam bitke v Dražgošah.

Socialni demokrati so se z mnogimi udeleženci, ki so iz različnih koncev v Dražgoše prišli tudi peš, spomnili dražgoške bitke, ene najpomembnejših bitk slovenskega narodnoosvobodilnega boja. Da imajo Dražgoše posebno mesto v srcu in duši slovenskega naroda gre zahvala požrtvovalnosti bork in borcev Cankarjevega bataljona, ki so vse od ustanovitve avgusta 1941 branili gorenjsko območje pred okupatorjem. 

Socialni demokrati do vsakoletnega obeležja v Dražgošah čutijo globoko zavezanost do spoštovanja poguma in požrtvovalnosti bork in borcev NOB, ki so se tudi za ceno lastnega življenja uprli sovražnikovi sli po raznarodovanju, hkrati pa se v žalosti spominjamo vseh tistih domačink in domačinov Dražgoš, ki jim je maščevanje okupatorja, odvzelo najdragocenejše, življenje. 

Spoštovanje NOB, vseh bork in borcev dražgoške bitke, tistih, ki so pod sovražnikovim maščevanjem izgubili svoja življenja, bili razseljeni in ponižani, je tako za Socialne demokrate edini garant, da se kot družba zavarujemo pred morebitnimi partikularnimi namerami nekaterih po izrabi, potvarjanju in manipulacijami z zgodovinskimi dejstvi. Hkrati pa nas ti dogodki zavezujejo, v kolikor želimo krepiti in ohranjati narodovo zavest, da moramo NOB spoštovati in mu ne glede na politično barvo dati mesto enega najplemenitejših gradnikov naše narodove identitete. To so po mnenju Socialnih demokratov dolžni storiti vsi državljani in državljanke Slovenije, skupaj in složno, v odgovornosti do temeljnih vrednot naše države in njenega nadaljnjega razvoja.  

 

fxsx18ih
fxsx18ih
3lqyiaz4
3lqyiaz4
f180wl5r
f180wl5r
rkdr6ewa
rkdr6ewa