Vseživljenjsko učenje in pridobivanje novih znanj so ključnega pomena za razvoj posameznika in družbe v digitalnem svetu, kjer so digitalne veščine postale nepogrešljive. Na žalost pa se nekateri segmenti prebivalstva, zlasti starejši, še vedno soočajo s izzivi pri pridobivanju teh veščin. Vendar pa se je v okviru programa Erasmus+ razvil obetaven projekt z naslovom "Digitalno pri odraslih, Digitalno? Nič bat.", ki je namenjen prav pridobivanju digitalnih veščin med starejšimi osebami.

Društvo Provida iz Lendave in Dom Sv. Ane iz Babinec sta bila uspešna pri prijavi na razpis Erasmus+ A210-ADU s projektom "Digitalno pri odraslih, Digitalno? Nič bat."

Republika Slovenija je 5. januarja 2022 uspešno izdala 4-letno obveznico v višini 1,25 milijarde evrov, ki zapade 13. februarja 2026, in 40-letno obveznico v višini

Read more

Slovenija je danes uspešno izdala 4-letne obveznice v znesku 1,25 milijarde evrov in 40-letne obveznice v znesku 500 milijonov evrov. Donos 4-letne obveznice je ponovno

Read more

Republika Slovenija (»Izdajatelj«) z bonitetno oceno A3 (stabilni obeti) (Moody’s)/AA- (stabilni obeti) (S&P)/A (stabilni obeti) (Fitch) je bankam Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman

Read more

Državni proračun je decembra 2021 po preliminarni realizaciji zabeležil 1,1 milijarde evrov prihodkov, kar je največ, odkar beležimo javnofinančne prihodke. Odhodki so dosegli 1,67 milijarde

Read more