Vlada se je seznanila s podpisom pisma o nameri z občinami

 

Vlada se je seznanila s podpisom pisma o nameri s

Read more

Dragonja je poudaril, da je NLB dobila razpršeno in kakovostno lastništvo, kar je za nadaljnji razvoj banke zelo pomembno. Tako so vzpostavljeni pogoji, da

Read more

Sodba ESČP v zadevi Ališić in drugi

 

V zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ je veliki senat Evropskega sodišča

Read more

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 09.12.2018
Naziv delodajalca: Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o.

Read more

Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju

 

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju in ga pošilja v

Read more

Predstavniki Vlade RS in občinskih združenj so po nekaj tedenskih usklajevanjih danes podpisali pismo o nameri glede višine povprečnine za prihodnje leto. Dogovorjena povprečnina

Read more