Vlada se je seznanila s podpisom pisma o nameri z občinami

 

Vlada se je seznanila s podpisom pisma o nameri s

Read more

Dragonja je poudaril, da je NLB dobila razpršeno in kakovostno lastništvo, kar je za nadaljnji razvoj banke zelo pomembno. Tako so vzpostavljeni pogoji, da

Read more

Sodba ESČP v zadevi Ališić in drugi

 

V zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ je veliki senat Evropskega sodišča

Read more

Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju

 

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju in ga pošilja v

Read more

Predstavniki Vlade RS in občinskih združenj so po nekaj tedenskih usklajevanjih danes podpisali pismo o nameri glede višine povprečnine za prihodnje leto. Dogovorjena povprečnina

Read more

Vprašanje obdavčitve digitalnega gospodarstva je zaradi razmaha digitalnih tehnologij in njihovega vpliva na davčne sisteme zelo aktualno. Velika spletna podjetja namreč nimajo klasičnih poslovnih

Read more

Sporočila za javnost - Finančana uprava RS