Republika Slovenija je 5. januarja 2022 uspešno izdala 4-letno obveznico v višini 1,25 milijarde evrov, ki zapade 13. februarja 2026, in 40-letno obveznico v višini

Read more

Slovenija je danes uspešno izdala 4-letne obveznice v znesku 1,25 milijarde evrov in 40-letne obveznice v znesku 500 milijonov evrov. Donos 4-letne obveznice je ponovno

Read more

Republika Slovenija (»Izdajatelj«) z bonitetno oceno A3 (stabilni obeti) (Moody’s)/AA- (stabilni obeti) (S&P)/A (stabilni obeti) (Fitch) je bankam Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman

Read more

Državni proračun je decembra 2021 po preliminarni realizaciji zabeležil 1,1 milijarde evrov prihodkov, kar je največ, odkar beležimo javnofinančne prihodke. Odhodki so dosegli 1,67 milijarde

Read more

Primanjkljaj letošnjega državnega proračuna bo po preliminarni oceni dosegel 3,3 milijarde evrov oziroma 6,5 % BDP, kar je 1,4 odstotne točke manj, kot ga dovoljujejo

Read more

Bonitetne ocene Republike Slovenije so v zadnjih dveh letih ohranjale stabilnost. Od začetka pandemije covid-19, marca 2020, so bonitetne agencije Standard & Poor's Global, Fitch

Read more

Sporočila za javnost - Finančana uprava RS

Feed not found.