Vlada potrdila predlog zakona o izvajanju uredbe o določitvi splošnega okvira za listinjenje

 

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o izvajanju

Read more

Uprava SDH na podlagi sprejete strategije upravljanja kapitalskih naložb države sprejme letni načrt upravljanja naložb, h kateremu nadzorni svet SDH poda soglasje do konca

Read more

Na osnovi ugodnih tržnih pogojev so bili v ponedeljek, 7. januarja, ob 10.00 zjutraj po srednjeevropskem času postavljeni okvirni pogoji izdaje v zgornjem območju

Read more

NI ZA OBJAVO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V ZDA, AVSTRALIJI, KANADI ALI NA JAPONSKEM

 

Republika Slovenija (»Izdajatelj«), z bonitetno oceno

Read more

Nadaljevanje ugodnih trendov na trgu dela in v gospodarstvu je prispevalo k rasti davčnih prihodkov, poleg tega pa so se precej zvišali tudi nedavčni

Read more

Vlada sprejela program financiranja državnega proračuna za 2019

Vlada je danes sprejela Program financiranja proračuna RS za leto 2019. Ob upoštevanju že zagotovljenih

Read more

Sporočila za javnost - Finančana uprava RS