ms

Murska Sobota, 11. avgust 2021- Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek in član uprave podjetja POMGRAD d. d. Boris Sapač sta danes podpisala pogodbo o izvajanju gradbenih del za celovito ureditev ulice Staneta Rozmana. Dela se bodo izvajala v sklopu projekta »Urejanje kolesarskih povezav -1.faza« in bodo sofinancirana iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN)za ukrepe trajnostne mobilnosti.

Gradnja, katere cilj je vzpostavitev kakovostnih kolesarskih povezav v Mestni občini Murska Sobota, se bo začela konec tega meseca. Dela bodo potekala na celotnem odseku ulice Staneta Rozmana v dolžini 270 metrov, od krožišča na Slovenski ulici (pri Zvezdi) do sedanjega križišča z Gregorčičevo ulico (pri Centru za starejše), ki bo preurejeno v krožišče.

lnvesticija obsega celovito ureditev ulice, in sicer izgradnjo kolesarskega pasu na cestišču, novo izgradnjo pločnikov, obnovo cestišča, novo ureditev parkirišč na obeh straneh cestišča, obnovo javne razsvetljave, vodovoda, meteorne odvodnje z lokalnim ponikanjem, zasaditvijo dreves in postavitvijo potrebne urbane opreme.

V sklopu celovite ureditve ulice bos kozi celo ulico izgrajen tudi dodatni kanalizacijski kolektor, s katerim Mestna občina Murska Sobota pristopa k prepotrebnim ukrepom za preprečevanje morebitnih poplav ob naravnih ujmah v prihodnosti.

Sočasno bo križišče ulice Staneta Rozmana z Gregorčičevo ulico preurejeno v trajno krožišče, s čim bo odpravljena se ena črna točka v prometnem sistemu mesta.

Celotna vrednost investicije ureditve ulice Staneta Rozmana s kanalizacijskim kolektorjem ter omenjenim krožiščem znaša cca. 1,2 mio EUR. Zaključek del, upoštevanje vmesne zimske razmere, je po gradbeni pogodbi predviden v maju 2022.

Projekt »Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza« poleg izvedbe celovite ureditve ulice Staneta Rozmana vključuje tudi izgradnjo drugih kolesarskih povezav v mestu, do ožjega mestnega središča na Slovenski ulici z okolico, v skupni dolžini 2,2 km. V lanskem letu so bile tako izvedene ureditve na Lendavski in Zvezni ulici. V naslednjih dveh letih pa so predvidene podobne ureditve se na Gregorčičevi in Slomškovi ulici. V sklopu projekta urejanja kolesarskih povezav-2.faza« pa se ureditve na Ulici Arhitekta Novak.

Projekt »Urejanje kolesarskih povezav-1. faza« je ocenjen na 2.832.059,66 EUR in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80% upravičenih stroškov. Mestna občina Murska Sobota na območju projektov trajnostne mobilnosti sočasno ureja še komunalno infrastrukturo z izgradnjo dodatnih kanalizacijskih kolektorjev in cestno infrastrukturo s preplastitvijo cest in urejanjem parkirišč.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.