Policist PP Lendava je skupaj z vojakoma slovenske vojske 10. februarja 2018 okrog 12.45 ure opravljal dela v patrulji za varovanje državne meje v naselju Razkrižje, kjer so opazili močan dim iz stanovanjske hiše.

Sklepali so, da je na objektu prišlo do požara, zato so se takoj zapeljali do hiše in opazili, da se skozi priprta vrata in okno močno kadi. Policist je obvestil OKC PU Murska Sobota in zaprosil za pomoč gasilce. Vojaka pa sta stekla do stanovanjske hiše in obvestila lastnike, ki so do kurilnice namestili vodovodno cev. V močno zadimljen prostor sta policist in vojaka nato izmenoma vstopala in tako začela z gašenjem požara. Istočasno so gasili tudi z vodo v vedrih. Požar je bil pogašen še pred prihodom gasilcev, ki so pogorišče zavarovali. Z dejanjem so pravočasno preprečili večjo materialno škodo v kurilnici stanovanjske hiše.