splošna bolnišnica

 V Splošni bolnišnici Murska Sobota do nadaljnjega velja prepoved obiskov. Prepoved velja za obiske vseh bolnikov, vključno s poslovnimi obiski. 

1 hrana in prehramba

V okviru projekta Skupaj za podeželje vabljeni na izobraževalne delavnice za ponudnike na območju LAS Goričko, v ospredju katerih bo ekološko kmetovanje ter predstavitev in prodaja kmetijskih pridelkov in prehrambenih produktov.

1 hrana in prehramba

V okviru projekta Skupaj za podeželje vabljeni na izobraževalne delavnice za ponudnike na območju LAS Goričko na temo Socialno podjetništvo.

1 hrana in prehramba

V okviru projekta Skupaj za podeželje vabljeni na izobraževalne delavnice za odjemalce oz. lokalne prebivalce na območju LAS Goričko, v ospredju katerih bo lokalno pridelana hrana v navezavi na sodobno potrošništvo.

1 hrana in prehramba

V okviru projekta Skupaj za podeželje vabljeni na izobraževalne delavnice za potrošnike oz. lokalne prebivalce na območju LAS Goričko, na katerih bodo predstavili pomen lokalno pridelane hrane v povezavi s sodobnim potrošništvom.

3 pridelana hrana

Projekt Skupaj za podeželje je bil izbran v okviru Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« v letu 2019 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kjer so združili moči Društvo Vöter, ki je tudi vodilni partner, Eko-socialna kmetija Kocljevina, ZTŠK Šalovci in Dom Brigita.