8. avgusta 2016, bo za vas odprl svoja vrata zbirni center za ločeno zbiranje frakcij Fokovci, ki se nahaja za Kmetijsko zadrugo v Fokovcih. Zbirni center je namenjen le občanom občineMoravske Toplice.

Pravne osebe morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjemSaubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.. Oddaja ločeno zbranih frakcij vam ne bopovzročala dodatnih stroškov. Stroške krije Občina Moravske Toplice. Ob prihodu v zbirni center seboste identificirali s pomočjo črtne kode, ki je natisnjena na odrezku UPN obrazca (»položnice«) in e-računa. Skrbnik zbirnega centra bo odčital črtno kodo in na ta način preveril, če ste vključeni vorganizirano zbiranje mešanih komunalnih odpadkov s tipiziranim zabojnikom ali vrečami podjetjaSaubermacher – Komunala in zato upravičeni do uporabe zbirnega centra.

Delovni čas zbirnega centra je:

-ponedeljek: 14.30 – 17.00
-četrtek: 8.30 – 11.00
-1. sobota v mesecu: 10.30 – 12.30
-nedelja, prazniki: zaprto.

V zbirni center lahko pripeljete:

-papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
-steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
-plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
-odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
-les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
-oblačila, tekstil,
-jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
-detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
-baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 vklasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
-električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,kosovne odpadke,
-odpadna zdravila in
-izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 kose letno na gospodinjstvo).

 

Mešani komunalni (nesortirani onesnaženi odpadki – smeti), gradbeni, biološki, nevarni in posebniodpadki, avtomobilski deli ter mokra in onesnažena oblačila se v zbirnem centru ne sprejemajo.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.saubermacher-komunala.si, pišite , pridite na Noršinsko ulico 12 v Murski Soboti ali pokličite natelefonsko številko 02/526-84- 50.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.